Elektronik Defter Genel Tebliği Yayınlandı
warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/xn--zkk-rnac.com.tr/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.

 

Elektronik Defter Genel Tebliği Yayınlandı

1 SIRA NO'LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 28141
Resmi Gazete Tarihi 13/12/2011
Kapsam

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

1. Giriş

1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2 "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede geçen defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defteri) elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname3 hükümleri icabı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmıştır.