Gider Vergileri Kanunu

GİDER VERGİLERİ KANUNU

Kanun No : 6802
Kabul Tarihi : 13/07/56
Resmi Gazete No : 9362
Resmi Gazete Tarihi : 23/07/1956

 

Tebliğler

Tebliğler

 

Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Kararları

 

Amme Alacakları Tah.Us.Hak.Kanun

Amme Alacakları Tah.Us.Hak.Kanun

 

Amme Alacakları Tah.Us.Hak.Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

Kanun No : 6183
Kabul Tarihi : 21/07/53
Resmi Gazete No : 8469
Resmi Gazete Tarihi : 28/07/1953

 

Sirküler

Sirküler

 

Tebliğler

Tebliğler

 

Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Kararları

 

Damga Vergisi Kanunu

Damga Vergisi Kanunu

 

Damga Vergisi Kanunu

DAMGA VERGİSİ KANUNU

Kanun No : 488
Kabul Tarihi : 01/07/64
Resmi Gazete No : 11751
Resmi Gazete Tarihi : 11/07/1964