Emekliye Süper Formül

Ali TEZEL

Emekli bir vatandaşımız ikinci kez emekli olarak bir ayda maaşını 828 YTL’den 1060 YTL’ye çıkardı. 2001’de emekli olan okuyucumuz 2007’de tekrar işe girip bir ay çalıştıktan sonra emeklilik dilekçesi verdi ve maaşı 232 YTL arttı
Emekli aylıkları eskiden gösterge sistemine göre hesaplanıyordu. 1 Ocak 2000 tarihinde yapılan değişiklikle artık gelişme hızları yani refah payları da bu hesaba dahil ediliyor. Bu da özellikle 2000 yılından önce emekli olanların maaşının en az yüzde 25-30 artması demek.
2001’de emekli olan ancak iki hesaplama arasındaki farktan yararlanmak isteyen bir okuyucumuz da işin püf noktasını yakalayarak iki kez emekli olarak emekli aylığını bir ayda 232 YTL artırmış. Yani 2007 yılında tekrar işe girerek önce emekli aylığını kestirmiş. Daha sonra bir ay çalıştıktan sonra ikinci kez emekli olmuş ve bir anda maaşını 828 YTL’den bin 60 YTL’ye çıkarmış.

 

Vergi ve Sosyal Güvenlikte Tek Beyannameye Geçiliyor.

 

  ANKA IMF’ye sunulan niyet mektubunda yapısal kriter olarak yer alan düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı için birleştirilmiş vergi formu oluşturulacak. Böylece tek beyanname ile iki ayrı kuruma bildirim yapılmış olacak. TÜRMOB tarafından hazırlanan ekonomik rapora göre, bu düzenleme 2007 sonuna kadar yaşama geçirilmiş olacak. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından hazırlanan Haziran ayı ekonomik raporunda vergi sistemindeki gelişmeler değerlendirildi. Raporda, vergi ve sosyal güvenlik için tek beyanname uygulamasına geçilmesi ile birlikte, yıllardır önemli bir sorun olan her kuruma ayrı beyanname verme döneminin sona ereceğine dikkat çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı için birleştirilmiş vergi beyannamesi uygulamasına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi; Bu beyan ile her iki kuruma ayrı ayrı beyanda bulunma dönemi kapanacak. Düzenlemenin Aralık 2007 sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. IMF’YE SÖZ VERİLDİ Mayıs ayında IMF’ye verilen niyet mektubunda da yer alan yapısal koşullar arasında bu düzenleme de yer aldı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında oluşturulacak komite, işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla çalışma yapacak. Bu komite, birleştirilmiş vergi beyannamesi formunun 2007 yılı sonuna kadar uygulamaya girmesini sağlayacak.

 

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak SGK, İşçi Ücretlerinin Banka Hesapları Aracılığıyla Ödenmesi Konusunda Tasarı Taslağı Hazırladı. Taslakla, İşverenlerin, Sigortalılık ve Ücret Konusundaki Beyanlarının, Banka Kayıtlarıyla Karşılaştırılması ve Sigorta Primleri ile Vergilerin Doğrudan Tahsil Edilmesi Amaçlanıyor. Kayıt Dışının da Önlenmesine Yardımcı Olacak Taslağa Göre, Banka Hesapları Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğuna Uyulmaması Durumunda, Ücret Ödenmemiş Sayılacak ve Para Cezası Uygulanacak Kayıt dışı ile mücadeleyi hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aktif sigortalı ücretlerinin banka hesapları aracılığıyla ödenmesi konusunda yasa taslağı hazırladı. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, tasarı taslağıyla, işverenlerin sigortalılık ve ücret konusundaki beyanlarının banka kayıtlarıyla karşılaştırılması ve bu sayede kayıt dışının önlenmesi amaçlanıyor. Taslağın yasalaşması durumunda, özellikle, işçinin eline geçen ücretle bordroda gösterilen ücret arasındaki farklar tespit edilebilecek. Ücretlerin banka hesaplarına brüt olarak yatırılmasıyla vergi ve sigorta primleri de doğrudan tahsil edilebilecek. Bu ise SGK'nın aktüeryal yapısını güçlendirecek.

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

KDV ORANLARINDA BEKLENEN İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ I.GENEL OLARAK Kamuoyu tarafından uzun süredir beklenen KDV oranlarında indirimi öngören, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren bu Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarında indirimin bazı ürünlerinde hemen yürürlüğe gireceği, bazı ürünlerinde 1 Haziran’da yürürlüğe gireceği, yine bazı ürünlerde ise 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girileceği belirtilerek “üç aşamalı bir yürürlük” sistemi öngörülmüştür. Bu Karar ile genel itibariyle gıda ve turizm sektöründe KDV oranlarında indirim öngörülmüştür. Bununla turizm sektörünün önünü görmesinin daha da kolaylaşacağı rahatlıkla söylenebilir. Yapılan bu oran indirimlerinin 2008 yılı bütçesine yaklaşık olarak 800 milyon YTL. civarında bir yük getireceği hesaplanmaktadır. II. KDV İNDİRİMLERİNİN KAPSAMI : Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ayrıntılı olarak incelendiğinde; genel olarak gıda ve turizm sektöründe uygulanan KDV oranlarında indirim öngörülmüştür.

 

E-Beyanname

E-Beyanname

 

Tebliğler

KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN

Kanun No : 3100
Kabul Tarihi : 06/12/84
Resmi Gazete No : 18606
Resmi Gazete Tarihi : 15/12/1984

 

Bakanlar Kurulu Kararları

VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No : 2978
Kabul Tarihi : 02/02/84
Resmi Gazete No : 18306
Resmi Gazete Tarihi : 08/02/1984

 

Vergi İadesi Kanunu

VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No : 2978
Kabul Tarihi : 02/02/84
Resmi Gazete No : 18306
Resmi Gazete Tarihi : 08/02/1984

 

Vergi İadesi Kanunu

VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No : 2978
Kabul Tarihi : 02/02/84
Resmi Gazete No : 18306
Resmi Gazete Tarihi : 08/02/1984

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

Kanun No : 2577
Kabul Tarihi : 06/01/82
Resmi Gazete No : 17580
Resmi Gazete Tarihi : 20/01/1982