İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması Usul ve Esasları

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması Usul ve Esasları


119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulamasının Usul ve Esasları Açıklanmıştır. Özet: 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile indirimli oran uygulamasına ilişkin farklı tebliğlerde yer alan düzenlemeler tek bir tebliğde toplanmış ve uygulamaya ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme teslim ve hizmetleri indirimli oranda katma değer vergisine tabi olan mükellefler açısından iade başvuru süreci, alınabilecek iadenin hesaplanması, indirimli orana tabi teslimlerin yanında ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerin bulunması, fason tekstil işlerinde iade uygulaması gibi konularda önemli açıklamalar içermektedir.
Açıklamalar: 23.6.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade uygulaması ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin hangi sürelerde hangi belgelerle yapılabileceği, iade edilebilecek tutarın hesaplanması, teminat, YMM Raporu ve vergi incelemesi gerektiren haller, farklı işlemlerin bir arada yapılması halinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadenin talep edilmesi gibi önemli hususlar yeniden topluca açıklanmış; daha önce çıkan çeşitli Genel Tebliğ düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenleme kapsamında önem arz eden bazı hususlar şunlardır: -Yeni düzenleme, bu tebliğin yayımından sonra yapılacak iade başvuruları için geçerli olacaktır. -İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri, eskiden olduğu gibi, yılı içinde mahsuben ya da ertesi yıl içinde en geç Kasım ayına ilişkin KDV beyannamesi ile olmak üzere nakden ya da mahsuben talep edilebilecektir. -4.000 TL’na kadar olan nakden/mahsuben iade talepleri inceleme ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir. -4.000 TL’nı aşan nakden/mahsuben iade taleplerinde teminat, vergi inceleme raporu ya da YMM Raporu ile iade alınabilecektir. -Yılı içerisinde mahsup talepleri bir dilekçe ile yapılacak ve dilekçeye Tebliğin 4.4.1 bölümünde belirtilen belgeler eklenecektir. -Fason tekstil işlemlerinden doğan KDV iadeleri 2.000 TL’na kadar inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat aranılmadan yapılacak; 2.000 TL’nı aşan iade talepleri ise teminat ve/veya inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. YMM raporu bu tür iadelerde kabul edilmemektedir. Mükelleflerin; - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine, - Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, - Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Oldukları Şirketlere, - Kendi Hisselerinin Yarısından Fazlasına Sahip Olan Şirketlere Aynen ihraç edilmek amacıyla mal teslimlerinden doğan iadelerin yıl içinde mahsuben iadesi inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir. Seyahat acenteleri geceleme hizmeti vermek yerine esas olarak bu hizmetlere aracılık ettiklerinden, konaklama hizmet bedeli nedeniyle iade talep edemeyeceklerdir.