Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak

 

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak SGK, İşçi Ücretlerinin Banka Hesapları Aracılığıyla Ödenmesi Konusunda Tasarı Taslağı Hazırladı. Taslakla, İşverenlerin, Sigortalılık ve Ücret Konusundaki Beyanlarının, Banka Kayıtlarıyla Karşılaştırılması ve Sigorta Primleri ile Vergilerin Doğrudan Tahsil Edilmesi Amaçlanıyor. Kayıt Dışının da Önlenmesine Yardımcı Olacak Taslağa Göre, Banka Hesapları Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğuna Uyulmaması Durumunda, Ücret Ödenmemiş Sayılacak ve Para Cezası Uygulanacak Kayıt dışı ile mücadeleyi hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aktif sigortalı ücretlerinin banka hesapları aracılığıyla ödenmesi konusunda yasa taslağı hazırladı. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, tasarı taslağıyla, işverenlerin sigortalılık ve ücret konusundaki beyanlarının banka kayıtlarıyla karşılaştırılması ve bu sayede kayıt dışının önlenmesi amaçlanıyor. Taslağın yasalaşması durumunda, özellikle, işçinin eline geçen ücretle bordroda gösterilen ücret arasındaki farklar tespit edilebilecek. Ücretlerin banka hesaplarına brüt olarak yatırılmasıyla vergi ve sigorta primleri de doğrudan tahsil edilebilecek. Bu ise SGK'nın aktüeryal yapısını güçlendirecek. ''Borçlar Kanunun, İş Kanununun, Deniz İş Kanununun, Basın Mesleğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına'' göre, işçi, gemi adamı ya da gazeteci ücretlerinin brüt ya da net miktar üzerinden banka hesabına yatırılarak ödenmesi konusunda iş sahiplerini zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkili olacak. Bir iş yerinin, işçi ücretlerinin bankaya yatırılması için zorunlu tutup tutulmaması değerlendirilirken, iş yerinin iştigal konusu, tabi olunan vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, iş yerinin bulunduğu il ve benzeri unsurlar dikkate alınacak. İşçi ücretlerini banka hesapları aracılığıyla ödeme zorunluluğuna uyulmaması durumunda, ücret ödenmemiş sayılacak ve idari para cezası uygulanacak. -Genel Gerekçe- Tasarı taslağının genel gerekçesinde, Türkiye'de kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasının, sigortalıların sosyal güvenlik haklarının korunması ve aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranının yükseltilerek, aktüeryal dengelerin korunması açısından önemli olduğu belirtildi. Düzenlemeyle, ücretlerin, özel olarak açılan banka hesaplarına ödenmesi zorunluluğunun öngörüldüğüne dikkat çekilen gerekçede, bu sayede çalışma olgusuyla ücretin kayıt altına alınmasının amaçlandığı ifade edildi. Genel gerekçede, hangi işletmenin ücreti banka aracılığıyla ve net ya da brüt olarak ödeyeceğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Bakanlığının müştereken yetkili kılınmasının, bankalar aracılığıyla ücret ödemesi zor veya fiilen imkansız olan işveren, iş yeri sahipleri ile üçüncü kişilerin mağduriyetini önleyeceği de kaydedildi. (AA)