Hakkımızda

 

Hakkımızda

ÖZGEÇMİŞ

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1976 yılında mezun oldum.Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin üyesi olup,Halen Edirne S.M.Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olarak S.M.Mali Müşavirlik hizmeti vermekteyim. Meslek İlkelerine bağlı,dürüstlük,güveninirlik çizgisinde oluşturduğum Ofisimde; Mükelleflerimize;Vergi,Muhasebe,Mali,Ticaret Hukuku işlemlerinde uygulamalı Muhasebe ve Danışmanlık hizmetlerinde bulunuyorum.Ticaret yapan ve Vergiye konu olan işlemlerde var olan mükelleflerimizin yasalara uygun olarak mali işlerle ilgili gereksinimlerini karşılamak üzere hizmet vermekteyim.

HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

*Sürekli Danışmanlık,
*Arizi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler,
*Kontrol ve Revizyon İşlemleri,
*Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması,
*Uyuşmazlık ve Uzlaşma İşlemleri,
*Ortaklık İşlemleri,
*Şirketlerin TTK Geregince Denetiçiliği,
*Tasfiye İşlemleri,

MUHASEBE İŞLEMLERİ

*Yasal Düzenlemelere uygun şekilde Muhasebe Defterlerinin tutulması,
*Muhasebe kayıtlarının kontrolü,
*Aylık KDV,Muhtasar,Üçaylık Muhtasar,Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini hazırlamak,
*Aylık ve Dört Aylık SSK Bildirgelerini hazırlamak,
*Personel Maaş Bordrolarını hazırlamak,
*İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirgelerini hazırlamak,
*İhbar ve Kıdem Tazminatlarını hazırlamak,
*Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre raporlar hazırlamak, *Finansal Tabloların dolar,euro yada başka döviz cinsine çevrilerek raporlarını hazırlamak,

TİCARET HUKUKU

*Şirket Kuruluşları,
*Şirket Birleşmeleri,
*Şahıs ve Serbest Meslek Açılışları,
*Şube ve Temsilcilik Açılışları,
*Tasfiye İşlemleri,
*Genel Kurul İşlemleri,
*Yabancı Şirket,Şube ve İrtibat Bürolarının Açılışı,
*Serbest Bölge Kuruluşları,
*Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri,
*Finansal Analiz, *Bütçe Planlama ve Analizi,
*Özel Amaçlı Mali İncelemeler,
*Müşteri Muhasebe ve Denetim Eğitimi,

EĞİTİM HİZMETLERİ

*Etkin Yönetim ve Finansal raporlama becerilerinin geliştirilmesi, *Kurumlar Vergisi,
*Gelir Vergisi,
*KDV *Vergi Usul Kanunu (VUK)
*Son teknolojik gelişmeler ve bunların uygulaması