İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kılavuzu

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kılavuzu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmış olan klavuz ile iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun nasıl doldurulacağı hakkında bilgi verilmiştir.